400 Ampère-service (betekenis, prijs, installatie, probleemoplossing) | Draagbare PowerGuides (2023)

Zijn uw onderbrekers aan het struikelen? Gaan uw lampen steeds uit? Hoe zit het met je verkooppunten? Produceren ze zoemende en krakende geluiden? Als het antwoord op al deze vragen Ja is, zou u moeten overwegen om te upgraden naar een 400 amp-service. Maar is dat nodig? Zal een service van 400 ampère al uw problemen oplossen? Kunt u het zich zelfs veroorloven om zo'n upgrade uit te voeren?

Wat betekent 400 Amp-service?

De term '400 Amp Service' verwijst naar de capaciteit van uw elektrische service. De capaciteit van de elektrische dienst van een huis wordt gemeten in ampère. De stroomsterkte van uw elektriciteitsvoorziening is het stroomvolume dat door de draden stroomt. Normaal gesproken vind je elektrische panelen van 100 ampère in oude huizen.

Vroeger was het aantal zware apparaten en elektronische apparaten vrij beperkt. Maar dat veranderde in de loop van de decennia, zozeer zelfs dat veel huizen panelen van 200 ampère adopteerden. 200-amp-services zijn perfect voor kleine en zelfs middelgrote huizen. Ze zijn geschikt voor basisverwarmings- en koelsystemen, samen met conventionele elektrische apparaten.

Je hebt alleen een 400-Amp-service nodig als je een heel groot huis hebt dat meerdere krachtige apparaten en verwarmings- / koelapparaten gebruikt.

Waarom heb ik 400-Amp-service nodig?

400-Amp-panelen zijn alleen nodig voor grote huizen met aanzienlijke elektrische eisen. Het is niet genoeg om een ​​paar wasmachines en kachels toe te voegen. U kunt ook de gemiddelde vriezer en AC-eenheid op een paneel van 200 ampère laten werken.

Services van 400 ampère zijn alleen geschikt voor huizen met sauna's, bubbelbaden en andere zware apparaten die veel meer stroom verbruiken dan het gemiddelde apparaat.

U hoeft uw service niet te upgraden, tenzij u tekenen ziet die erop wijzen dat uw huidige elektrische service overbelast is. Dat omvat het onophoudelijke struikelen van stroomonderbrekers, brandende draden en knetterende schakelaars, om er maar een paar te noemen.

Wat is er nodig voor een service van 400 ampère?

Afhankelijk van uw locatie heeft u mogelijk een vergunning nodig voor de upgrade. U moet 400 AWG-draad (355 koperen ampère, 270 aluminium ampère) gebruiken tussen de paal en de nieuwe elektriciteitsvoorziening, een grotere stroompaneelkast, een 3-inch stijve leiding en een stroomonderbrekerkast (als uw huis een zekering heeft doos).

Hoe kan ik 400-Amp-service krijgen?

In veel gevallen, als u een verzoek indient bij uw elektriciteitsleverancier, zullen zij uw service upgraden. In sommige gevallen moet u vooraf een vergoeding betalen. In andere gevallen is de upgrade gratis. U hebt de mogelijkheid om een ​​derde partij in te huren, een aannemer die over de kennis, vaardigheden en ervaring beschikt om uw elektrische service te verbeteren.

Zodra u contact opneemt met deze aannemer, zullen zij uw huis bezoeken om uw elektrische service te evalueren om de hulpmiddelen te identificeren die nodig zijn om uw elektrische service te upgraden. Zij bepalen ook de kostprijs. Zodra u de offerte goedkeurt die zij hebben verstrekt, zal de aannemer uw elektriciteitsbedrijf inschakelen. Ze hebben de serviceprovider nodig om de locatie van het paneel goed te keuren.

Het is gemakkelijker om een ​​aannemer in te huren, omdat zij de neiging hebben om alle ingewikkelde details af te handelen die komen kijken bij het upgraden van uw elektriciteitsvoorziening. Dat houdt ook in dat u ervoor moet zorgen dat de upgrade voldoet aan de eisen van de lokale codes.

Hoe weet ik of ik een 400-Amp-service heb?

400 Ampère-service (betekenis, prijs, installatie, probleemoplossing) | Draagbare PowerGuides (1)

De hoofdstroomonderbreker toont de stroomsterkte van uw elektriciteitsvoorziening. U moet dus naar de hoofdschakelaar in hun paneeldoos kijken. Het toont een cijfer variërend van 50 tot 400 ampère. Natuurlijk zal een huis met een service van 400 ampère 400 ampère laten zien.

Hoeveel kost een service van 400 ampère?

De 400-Amp-service varieert van $ 2000 - $ 4000. Hoe groter de stroomsterkte, hoe hoger de kosten.

Dit is de reden waarom een ​​100-Amp-service maximaal $ 2.500 kost, terwijl huiseigenaren maar liefst $ 3000 zullen uitgeven om een ​​150-Amp-service te installeren.

400 Amp installatiekosten

Als u geluk heeft, kunnen uw arbeidskosten variëren van $ 500 tot $ 800. Maar in sommige gevallen kan dat cijfer oplopen tot $ 3.000. Dat is exclusief andere kosten. U kunt bijvoorbeeld $ 600 tot $ 2.500 uitgeven om een ​​nieuw elektrisch paneel en bedrading toe te voegen. Het vervangen van een zekeringkast door een stroomonderbrekerpaneel kan wel $ 2000 kosten.

Gemiddelde kosten voor het installeren van 400 ampère

TijdElektricien kosten/uurGemiddelde kosten
Maximale tijd 20 uur$ 120$ 2400
Minimale tijd 8 uur$ 40$ 320
Gemiddelde tijd 14 uur$ 80$ 1120

De arbeid is een van de duurste onderdelen van een 400-Amp service-installatie. Het kan de aannemer overal heen brengenacht en twintig uurom het project te voltooien. Dat is een bescheiden schatting. Afhankelijk van de moeilijkheidsgraad kan het enkele dagen duren.

400 Ampère-service (betekenis, prijs, installatie, probleemoplossing) | Draagbare PowerGuides (2)

Thuis adviseurheeft ook opgemerkt dat sommige aannemers er de voorkeur aan geven een paar te installerenPanelen van 200 ampère in plaats van een enkel paneel van 400 ampère. Ze verwachten dat u de arbeidskosten betaalt die gepaard gaan met de installatie van elk paneel. De gemiddelde elektricien rekent ergens tussen de $ 40 en $ 120 per uur.

Kosten om te upgraden naar 400-Amp-service

De kosten van een upgrade naar een 400-Amp-service variëren van $ 1.500 tot $ 4.000.

Upgraden naar400 ampère
Paneel kosten$ 500
Gemiddeld uur14 uur
Kosten elektricien$ 80
Gemiddelde upgradekosten$ 1620

Hoe een 400-Amp-service te installeren?

Dit is een klus die u aan een vakman moet overlaten. Sommige nutsbedrijven doen al het werk. Ze zullen zelfs de apparatuur die u nodig heeft gratis ter beschikking stellen. Anderen zullen je vragen om alles te betalen. U kunt ook een aannemer inhuren. Zij zullen bepalen of u al dan niet stroomtransformatormeting nodig heeft voor uw elektrische dienst.

Ze zullen ook met de lokale autoriteiten praten om de nodige vergunningen te verkrijgen. Dit komt bovenop het identificeren van alle vereisten die nodig zijn om veilig en legaal een 400-amp-service in uw regio te installeren. Nadat ze uw nutsbedrijf hebben geraadpleegd om de beste locatie te vinden om alle apparatuur die uw huis nodig heeft te monteren, gaan ze verder met hun werk.

U moet met meerdere aannemers praten voordat u er een inhuurt om uw elektrische service te upgraden. Vergelijk hun offertes totdat u een aannemer vindt die bij uw budget past.

Wie moet het installeren?

U kunt het energiebedrijf of een elektricien gebruiken om het te installeren.

Welke draadmaat is nodig voor een service van 400 ampère?

U hebt een aluminiumdraad van 1000 kcmil nodig terwijl koperdraad van 600 kcmil bij 167 °F-194°F.

Kabeldikte van 400 ampère

DraadTemperatuurDraadlengte
Aluminium167°F-194°F1000kcm
Koper167°F-194°F600kcmil

Wat voor soort draad is nodig voor een service van 400 ampère?

Er is een draad van 400 AWG vereist tussen de paal en de nieuwe leiding.

Is 400 Ampère veel?

De belasting die door uw huis wordt uitgeoefend, bepaalt de capaciteit van uw elektriciteitsvoorziening. Met andere woorden, als u wilt bepalen of 400 ampère veel is voor uw huis, moet u beginnen met het bepalen van de totale belasting van uw huis.

U kunt dit doen door de wattagecapaciteit van de algemene verlichtingstakcircuits toe te voegen. Tel het totaal op bij het wattage van alle stopcontacten. Zodra dit is gebeurd, kunt u dat cijfer optellen bij het wattage van alle grote apparaten in uw huis (wasmachines, koelkasten, enz.).

Maar het cijfer waarop u hier aankomt, zegt u niets. Je moet een stap verder gaan door 10.000 af te trekken, te vermenigvuldigen met 0,40 en dan 10.000 op te tellen. Neem het cijfer dat u op dit punt hebt ontvangen en tel het op bij het totale wattage van alle permanente elektrische apparaten zoals ovens en ruimteverwarmers. Je kunt eindigen door te duiken met 240.

ik vertrouwheeft een uitsplitsing die dit proces in meer detail uitlegt. Ze verwachten ook dat je een buffer van 20 procent meeneemt, aangezien je maar 80 procent van de totale capaciteit van het elektrische paneel kunt gebruiken.

BGHgebruikt een iets andere vergelijking om de totale belasting van uw huis te berekenen. Ze houden rekening met de vierkante meters van de verschillende kamers. Zodra u de belasting van uw huis hebt geïdentificeerd, zal het u vertellen of u een service van 100 ampère, 200 ampère of 400 ampère nodig heeft.

Veel huiseigenaren zullen alleen upgraden naar een 400-amp-service als ze zich realiseren dat hun elektrische paneel overbelast is. Maar zelfs als u de tekenen van overbelasting niet hebt opgemerkt, hoewel 400 ampère veel is, moet u upgraden naar een 400-amp-service als u over de middelen beschikt, omdat u zich hiermee kunt voorbereiden op eventuele veranderingen die zich in de toekomst kunnen voordoen. Als je er bijvoorbeeld voor kiest om een ​​buitenkeuken toe te voegen met tal van zware apparaten.

400-Amp service losgekoppeld - waarom?

Wanneer u een aannemer inhuurt om uw huis te upgraden naar een service van 400 ampère, zal uw energiebedrijf uw huis loskoppelen van het elektriciteitsnet terwijl de aannemer werkt. Zodra ze de upgrade hebben voltooid, zal een inspecteur alles wat ze hebben gedaan controleren en goedkeuren voordat het energiebedrijf de stroom naar uw huis weer aansluit.

Verwant bericht:

  • 125 Ampère-service
  • 200 Amp service aardingsdraadmaat
  • 150 Ampère-service
  • 800 Ampère-service
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Allyn Kozey

Last Updated: 21/09/2023

Views: 5671

Rating: 4.2 / 5 (63 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Allyn Kozey

Birthday: 1993-12-21

Address: Suite 454 40343 Larson Union, Port Melia, TX 16164

Phone: +2456904400762

Job: Investor Administrator

Hobby: Sketching, Puzzles, Pet, Mountaineering, Skydiving, Dowsing, Sports

Introduction: My name is Allyn Kozey, I am a outstanding, colorful, adventurous, encouraging, zealous, tender, helpful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.