Hoe kunnen we als Jesaja zijn en zeggen: 'Hier ben ik, Heer, zend mij'? (2023)

"En ik hoorde de stem van de Heer zeggen: 'Wie zal ik sturen en wie zal voor ons gaan?' Toen zei ik: 'Hier ben ik! Stuur het me!'" Jesaja 6:8 NBV

De hymne: "Hier ben ik, Heer", herhaalt zich in mijn gedachten terwijl ik mijn Bijbel opensla op de pagina's van dit vers. Lang voordat ik wist wie Jesaja was of hoe ik dit vers in de Bijbel kon vinden, werden de woorden van Gods waarheid in mijn hart gedrenkt. Gods timing is onberispelijk, en als we iets meer leren over Jesaja's reactie op God vandaag, laten we dan bidden dat God waarheden aan ons openbaart die Hij ons al die tijd heeft bewaterd.

Wat betekent 'Hier ben ik Heer. Stuur me' bedoel?

Het boek Jesaja begint met het visioen van de profeet over wat er met Gods volk zal gebeuren als gevolg van hun rebellie tegen en het vergeten van Hem. Ze waren begonnen de eer op te strijken voor hun welvaart en vergaten de Bron van al hun zegeningen. In het visioen ziet Jesaja een glimp van God(Jesaja 6:1-5)en ziet zichzelf dan ingevoegd in het visioen:

'Toen vloog een van de serafijnen naar me toe met een gloeiende kool in zijn hand, die hij met een tang van het altaar had genomen. Daarmee raakte hij mijn mond aan en zei: ‘Kijk, dit heeft je lippen aangeraakt; uw schuld is weggenomen en uw zonde is verzoend.' Toen hoorde ik de stem van de Heer zeggen: 'Wie zal ik sturen? En wie gaat er voor ons?' En ik zei: 'Hier ben ik. Stuur me!'(Jesaja 6:6-8)

Jesaja ziet, ondanks de rampspoed in zijn visioen tot nu toe, een glimp van God en reageert gehoorzaam. "De profeet had zeker niet verwacht te horen wat God hem vertelde dat het resultaat van zijn bediening zou zijn", legt Ligonier Ministries uit. zou nog verder verhard worden.”Jesaja 6:9-10leest:

"Hij zei:" Ga en vertel deze mensen:'Wees altijd horend, maar nooit begrijpend;wees elk zien, maar nooit waarnemen.'Maak het hart van dit volk ongevoelig;hun oren dof makenen sluit daar de ogen.Anders zouden ze misschien met hun ogen zien,hier met hun oren,begrijpen met hun hart,en keer u om en wees genezen.”

Jesaja's geloof in God leidde hem tot gehoorzaamheid, ondanks de taak of de boodschap die hij moest overbrengen. "Als God zich heilig toont, zien we glorie",Pastoor John Pieperlegt uit: “De heiligheid van God is verborgen heerlijkheid. De heerlijkheid van God is zijn geopenbaarde heiligheid.” Jesaja lijkt zich te hebben laten leiden door een focus op de glorie van God in plaats van een volledig begrip van de wegen en doeleinden van God en Zijn methoden en boodschappen. Mattheüs, Markus en Lukas vermelden dat Jezus deze passage uit de Schrift citeerde om uit te leggen waarom hij in gelijkenissen onderwees.Lukas 8:10leest,

'Hij zei:' De kennis van de geheimen van het koninkrijk van God is u gegeven, maar tot anderen spreek ik in gelijkenissen, zodat 'hoewel ze zien, ze niet zien; hoewel ze kunnen horen, begrijpen ze het misschien niet.'”

Waarom is 'Hier ben ik Heer, zend mij' belangrijk gezien het boek Jesaja als geheel?

Jesaja's naam is vertaald,De HERE isredding. Redding betekent de bevrijding van schade. Jesaja's missie was om de mensen eraan te herinneren dat de Bron van al hun zegen en voorspoed was. „Jesaja diende Gods volk in een tijd van grote politieke onrust”, merkt de New International Encyclopedia of Bible Characters op. Het noordelijke koninkrijk was gevallen en gevangen genomen, en het zuidelijke koninkrijk werd zwaar aangevallen (Encyclopedia of The Bible). Het Assyrische rijk breidde zich uit tijdens het verval van Israël. "Jesaja waarschuwde Juda dat hun zonde gevangenschap door Babylonië zou brengen", legt de NIV Study Bible uit. Jesaja voorspelde niet alleen de val en gevangenschap, maar ook de redding en het herstel van Gods volk in de toekomst.

Jesaja's visioen voorspelde de verschrikkelijke val en gevangenschap van Gods volk. Toch was zijn antwoord aan God: "Hier ben ik!" Als we God echt kennen en bereid zijn om Hem te dienen, doen de details van de missie er niet toe. Sterker nog, ik ben er zeker van dat de profeten van het Oude Testament en de vroege apostelen en discipelen van de kerk liever niet van tevoren hadden geweten welk lijden ze zouden moeten doorstaan ​​of welke nare boodschappen ze getrouw zouden brengen. Sommigen wisten het wel en reageerden met “Hier ben ik!” Hoe dan ook. Jesaja's getrouwe reactie te midden van een opstandige natie die op het punt staat onder het vuur van Gods oordeel te komen, toont waar geloof in God. God is soeverein en heeft de controle, Zijn wegen zijn niet de onze. "Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen", spreekt de HERE. ‘Zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan jouw wegen en mijn gedachten dan jouw gedachten.’”(Jesaja 55:8-9)

Hoe kunnen christenen vandaag de dag nog steeds zo op God reageren?

“De HERE heeft gegeven en de HERE heeft genomen; moge de naam van de HEER geprezen worden.” Baan 1:21b

We kunnen Jobs ervaring en Jesaja's reactie op twee manieren toepassen op ons dagelijks leven. Christusvolgelingen van vandaag kunnen net als Jesaja op God reageren door God te kennen. Hij is de bron van al het leven. Hij geeft en neemt. Hij is de bron van onze vreugde en kracht. Hij vertelt ons in Zijn heilige Woord dat als we Hem met heel ons hart zoeken, we Hem zullen vinden. We worden elke dag wakker in een egocentrische omgeving en onze samenleving smeekt ons om prioriteit te geven aan zelfzorg en eigenwaarde. God smeekt ons om de wereld te zien en Hem te eren met ons leven op een tegenovergestelde manier.

We zijn geroepen om Hem met ons leven eer te brengen. Dagelijkse onderwerping aan Zijn wil voor ons leven boven onze zelfzuchtige instellingen vereist van ons dat we Hem ijverig zoeken door de discipline van dagelijkse tijd ingebeden het lezen van de Bijbel. Zo kennen we Hem en zoeken we Hem met heel ons hart. Door onze levens, doelen en egoïstische verlangens neer te leggen voor wat Zijn plannen en doeleinden voor ons leven zijn. 'Onze vaders sterven. Onze helden sterven. Onze koningen sterven. We sterven,"David Mathijsschreef: “Maar niet de heilige God. Jahweh leeft.”

God is levend en actief in Zijn Woord en in ons dagelijks leven. Hij zoekt relationele verbinding met ons, maakt het mogelijk ondanks onze zonde en Zijn heiligheid door Christus Jezus. We antwoorden: "Hier ben ik!" wanneer we tijd vrijmaken om Hem op de eerste plaats in ons leven te stellen. Als we dat doen, belooft Hij dat zijn plannen voor ons goed zijn, meer dan we kunnen vragen of ons kunnen voorstellen. Geen belofte van materiële welvaart, maar van eeuwige hoop en vrede in de hemel bij Hem door Jezus.

Ten tweede moeten we in ons dagelijks leven een gewoonte van dankbaarheid creëren. Wanneer we ons in een tijd van overvloed en zegening, bloei en voorspoed bevinden, moeten we voorzichtig zijn om onze omstandigheden in overeenstemming te brengen met dankbaarheid aan God. Hij is de bron van alle zegen. "Materiële overvloed kan gevaarlijk zijn omdat we, als we niet oppassen, de Bron van alle zegeningen kunnen vergeten en op de zegeningen zelf kunnen vertrouwen."Ligonier ministerieslegt uit: "Ongeacht ons welvaartsniveau, mogen we niet vergeten dat elk goed geschenk van Hem komt."

Baan 1:21herinnert ons eraan, Hij geeft en Hij neemt weg. Maar ook: Zijn plannen zijn niet onze plannen en Zijn gedachten zijn niet onze gedachten. Zelfs in tijden van verdriet, ziekte en extreem zware gevechten kunnen we gehoorzaam de discipline van dankbaarheid en dankbaarheid creëren en koesteren. Het is een genezend serum voor onze ziel, ongeacht onze omstandigheden, om ongetwijfeld te weten dat God alle dingen ten goede werkt, ongeacht hoe we ons voelen of wat onze huidige status of situatie is.

Wat zou het betekenen om dit vers te bidden?

Vader,

Lof en glorie en eer aan U, Jahweh! Abba, Vader; Jezus, onze Heiland; en Heilige Geest, onze Trooster en Raadsman! Dank U voor leven, liefde, vergeving, redding en barmhartigheid. We hebben ontzag voor wie U bent en stellen ons Jesaja's visioen voor om een ​​glimp van de hemel op te vangen. Dank U voor Uw Woord en voor het achterlaten van voorbeelden van trouwe dienaren zoals Jesaja om van te leren. Geen van de mensen in de Bijbel was perfect, God, en toch koos U ervoor om door zovelen van hen te werken op enorme en wonderbaarlijke manieren. We willen kunnen zeggen: "Hier ben ik!" Heer, als U ons roept. Bereid dus onze harten voor met gehoorzaamheid en discipline om U te zoeken in Uw woord en door gebed. Bouw in ons een onwankelbaar geloof en een ijverig begrip van wie U bent. Kweek in ons een vertrouwen in U, en geef ons een gewillige geest. Zegen onze harten met kracht en moed om te zeggen: "Hier ben ik", terwijl we Christus Jezus naar huis naar U volgen.

In Jezus' Naam, Amen.

Jesaja was een trouwe profeet die een harde boodschap bracht. Als we elke dag de wereld ingaan, kunnen we inspiratie putten uit zijn geloof en vele andere in de Bijbel, terwijl we volharden in het nastreven van onze eigen roeping. Mogen we God altijd antwoorden: "Hier ben ik!" Jezus gebood ons God en elkaar lief te hebben en te gaan. Het leven in de liefde van Christus zal veel "Hier ben ik"-momenten en "Ga"-seizoenen hebben. Door God te zoeken in zijn woord en in gebed door Christus, kunnen we er zeker van zijn dat we klaar zijn om in geloof te reageren op de missie en het doel dat Hij in ons leven heeft geschreven.

bronnen:
New International Encyclopedia of Bible Characters. Auteursrecht 2001.
NBV Studiebijbel, Copyright © 1985, 1995, 2002, 2008, 2011 door Zondervan.

Verder lezen

4 stappen om te zeggen, zoals Jesaja, "Hier ben ik, Heer"

Wat is de betekenis en betekenis van 'Hier ben ik Heer'?

"Hier ben ik, Heer" De oproep van Jesaja 6:8 voor gelovigen vandaag

Fotocredit: ©GettyImages/ipopba

Hoe kunnen we als Jesaja zijn en zeggen: 'Hier ben ik, Heer, zend mij'? (1)Megschrijft over het dagelijks leven binnen de liefde van Christus. Ga met haar mee op reis terwijl ze haar nieuwe site lanceertVreugde overlopend,of word lid van haar langdurige gemeenschap opZonnig&80. Ze is ook de auteur van "Vrienden met iedereen, vriendschap binnen de liefde van Christus,”"Oppervlak, de gave van gevoeligheid ontsluiten",En"Glory Up, het dagelijkse streven naar lof,"En"Thuis, onze identiteit vinden in Christus."Ze behaalde een diploma Marketing/PR aan de Ashland University, maar stapte uit de zakenwereld om thuis te blijven en haar twee dochters groot te brengen... wat haar ertoe bracht haar passie voor schrijven na te streven. Meg is sinds 2016 een bijdragende schrijver voor Salem Media en is nu verheugd om deel uit te maken van het redactieteam. Altijd actief in haar gemeenschap en de plaatselijke kerk, leidt Meg ook bijbelstudie en dient ze als leidster voor tienermeisjes.

Dit artikel maakt deel uit van onze grotere bronnenbibliotheek met populaire bijbelverszinnen en citaten. We willen gemakkelijk leesbare artikelen aanbieden die antwoord geven op uw vragen over de betekenis, oorsprong en geschiedenis van specifieke verzen binnen de context van de Schrift. We hopen dat deze u zullen helpen de betekenis en het doel van Gods Woord met betrekking tot uw leven van vandaag beter te begrijpen.

"Wees stil en weet dat ik God ben"
"Bid zonder te stoppen"
"Vreselijk en wonderbaarlijk gemaakt"
"Alle dingen werken ten goede samen"
"Wees niet bang"

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Prof. Nancy Dach

Last Updated: 07/07/2023

Views: 5659

Rating: 4.7 / 5 (57 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Prof. Nancy Dach

Birthday: 1993-08-23

Address: 569 Waelchi Ports, South Blainebury, LA 11589

Phone: +9958996486049

Job: Sales Manager

Hobby: Web surfing, Scuba diving, Mountaineering, Writing, Sailing, Dance, Blacksmithing

Introduction: My name is Prof. Nancy Dach, I am a lively, joyous, courageous, lovely, tender, charming, open person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.