Hoe u de ban van Discord Server kunt opheffen (2023)

Hoe u de ban van Discord Server kunt opheffen (1)

Communicatie in Discord is een van je favoriete bezigheden en je vraagt ​​je af hoe je de ban van Discord ongedaan kunt maken? Je geniet van constant levendige discussies en argumenten. Maar op een dag probeer je in te loggen op je favoriete Discord-server en ontdek je dat je bent verbannen. Bans van Discord-servers kunnen om verschillende redenen voorkomen.

Er zijn manieren om de Discord-ban te omzeilen:

 • Verander de logintype apparaat en gegevens
 • Gebruik eenbetrouwbare VPNop het apparaat
 • Bespreek uw situatie metserver vertegenwoordiger

Discord is een gratis platformonafhankelijke toepassing voor voice-over via IP, ontwikkeld als alternatief voor Skype en TeamSpeak, die volgens de oprichters van Discord te veel middelen in beslag namen en veel bekende beveiligingsfouten vertoonden. Met Discord kunnen gebruikers communiceren via audio en video, maar ook tekstberichten en afbeeldingen uitwisselen.

Discord is vooral gericht op gamers: de meest populaire servers zijn ontworpen voor spelers van Clash Royale, Fortnite, Minecraft, PUBG, Rainbow 6 Siege, Spell.

Soorten onenigheidsverboden

Sinds de oprichting is Discord een platform geworden voor gamers om te communiceren tijdens het gamen en is het uitgebreid naar andere groepen, zoals YouTube-gebruikers,meme-generatoren, beïnvloeders en anderen. Hoewel de service begon als een vervanging voor een voicechat, begonnen velen het te gebruiken als een middel om via gelijkgestemde mensen te communicerenstemvervormers voor Discord.

Registratie is vereist en bevestigde gebruikers kunnen hun eigen chatservers opzetten en vrienden uitnodigen om lid te worden van de server om te chatten over interessante onderwerpen. Zoals bij elk social-mediaplatform, heb je ook de kans om verbannen te worden als je je niet aan de regels houdt voor het gebruik van de Discord-servers, of als je negativiteit of chaos binnen het kanaal verspreidt.

Hoe u de ban van Discord Server kunt opheffen (2)

Het eerste type is een serverban, wat inhoudt dat de beheerder je de toegang tot een aparte chatserver heeft ontzegd. Wanneer dit gebeurt, kunt u zich niet meer aanmelden bij die specifieke server. Maar u kunt nog steeds verbinding maken met andere servers.

Hoe u de ban van Discord Server kunt opheffen (3)

Het tweede type is een systeembrede ban van Discord. Het betekent dat u geen verbinding kunt maken met een van de Discord-servers omdat de server zijn gebruikers op twee manieren volgt: op gebruikersnaam en op IP-adres.

3 manieren om uit Discord verwijderd te worden

Het IP-adres wordt door het netwerk gebruikt om het aangesloten apparaat te identificeren. Hierdoor kan het netwerk bepalen waar informatie vandaan komt en waar deze naartoe moet worden gestuurd. Zelfs als u uw gebruikersnaam wijzigt en probeert in te loggen op de server, wordt u verbannen omdat het systeem uw IP-adres herkent. Dit voorkomt dat je op dezelfde computer een nieuw account aanmaakt omdat het adres gemarkeerd blijft en de server de verbinding blokkeert.

1. Gebruik een mobiel apparaat met data-abonnement

Wanneer u de toegang tot de server wordt geweigerd terwijl u de Discord-desktopclient gebruikt, is de ID van het account waarmee u bent ingelogd en uw IP-adres wat de Discord-server gebruikt om u te identificeren als het doelwit van de blokkering.

U kunt niet zomaar een nieuw account aanmaken op dezelfde computer – het IP-adres is nog steeds gemarkeerd en de server blokkeert onmiddellijk uw pogingen om door te gaan. Als je een mobiel apparaat hebt met een data-abonnement, kun je dit gebruiken in de stapsgewijze handleiding om de ban van de Discord-server op te heffen.

Hoe u de ban van Discord Server kunt opheffen (4)

STAP 1. Schakel Wi-Fi uit op het mobiele apparaat en schakel mobiele data in.

STAP 2. Start de Discord mobiele app op de smartphone. Maak een nieuw account aan met een nieuw e-mailadres.

STAP 3. Log in op Discord met een nieuw account en word lid van de server waar je bent verbannen. Log uit bij Discord en schakel mobiele data uit.

STAP 4. Log opnieuw in op Discord op het bureaublad met een nieuw account dat toegang tot de server zou moeten hebben. Het IP-filter wordt toegepast op nieuwe mensen die lid worden van de server, niet op degenen die het gebruiken.

Op dezelfde manier kunt u overschakelen van mobiele gegevens naar wifi als uw primaire gegevensbron mobiel is. Daarna kun je na het aanmaken van een nieuw account doorgaan en je mobiele data weer gebruiken.

2. Wissel van VPN-server

Wanneer een gebruiker verbinding maakt met de server, wijst de VPN tijdelijk een nieuw IP-adres toe aan het apparaat van de gebruiker, alsof de gebruiker verbinding maakt vanaf een andere locatie of een ander apparaat. Met het nieuwe IP-adres kun je je op Discord registreren met een nieuwe gebruikersnaam, waardoor je toegang krijgt tot geblokkeerde servers. Maak een andere gebruikersnaam aan: menselijke beheerders houden nieuwe gebruikers in de gaten en verbannen servers.

Nadat u de VPN hebt geïnstalleerd, moet u de informatie in de cache over uw Discord-account wissen. Of je nu bent geblokkeerd in een aparte chat of in het hele Discord-systeem, je kunt de toegang herstellen door een nieuw IP-adres te krijgen en een nieuwe gebruikersnaam aan te maken.

STAP 1. Sluit en verwijder de Discord-desktopclient.

1/2

 • Hoe u de ban van Discord Server kunt opheffen (5)
 • Hoe u de ban van Discord Server kunt opheffen (6)

  STAP 2.Voor Mac: verwijder de volgende mappen:Bibliotheek> Toepassingsondersteuning> OnenigheidEnToepassingen> Onenigheid.

  Hoe u de ban van Discord Server kunt opheffen (7)

  STAP 2.Voor winnen: Navigeer naar deApp datamap op deC:systeemschijf in deGebruikers> [gebruikersnaam]map waarin de map van uw gebruiker is gemaakt. Mogelijk moet u de weergave van verborgen items inschakelen om de map zichtbaar te maken (open het tabblad "Beeld" bovenaan het venster en vink het selectievakje "Verborgen items" aan). Nu moet u de hoofdmap verwijderen uitAppData> Lokaal> Onenigheid.

  STAP 3. Maak voor de zekerheid de prullenbak schoon, start de pc opnieuw op en installeer de Discord-applicatie opnieuw.

  STAP 4. Activeer de VPN en maak verbinding met de server om een ​​nieuw IP-adres te krijgen.

  STAP 5. Start de Discord-client en maak een nieuw account aan met het nieuwe e-mailadres. Log in op Discord met een nieuw account en word lid van de server waar je bent verbannen. Nadat u een nieuw account heeft aangemaakt, kunt u desgewenst de verbinding met de VPN verbreken.

  3. Maak bezwaar tegen uw banverzoek door contact op te nemen met het Trust and Safety-team

  Hoe u de ban van Discord Server kunt opheffen (8)

  U kunt contact opnemen met de service, uw gegevens en probleem aangeven door naar de Discord's "Dien een verzoek in" bladzijde. Selecteer daar de "Bezwaar maken tegen een actie die Trust and Safety op mijn account heeft ondernomen” optie in de “Rapporttype” sectie en specificeer uw probleem. Als je niets hebt overtreden of de reden niet weet, kun je contact opnemen met het team. Voor het geval u niet voldoet aan deDiscord-servicevoorwaarden, zal het Trust and Safety-team hun beslissing niet heroverwegen (alleen als je niet hebt gedaan wat is aangegeven in je ban).

  Als je bent verbannen van een bepaalde server, neem dan via DM (privéberichten) contact op met de servereigenaar, beheerder of geautoriseerde medewerker die je heeft verbannen. Leg uit dat je niet hebt gedaan waarvan je wordt beschuldigd (als je dat echt niet hebt gedaan). Als je iets hebt gedaan waarvoor je bent verbannen, betekent dit dat je de regels hebt overtreden en dat je blokkering niet wordt opgeheven (tenminste op een goed beheerde server).

  Als het niet de servereigenaar is die een valse ban heeft uitgevaardigd, kun je door de beheerder/moderator worden gestraft voor misbruik. Beroep aantekenen tegen een servermedewerker met een hogere rang dan degene die hem heeft geblokkeerd. Verstrek beleefd juridisch bewijs, waaruit blijkt dat u ten onrechte bent verbannen, en wacht op de beslissing.

  FAQ.

  • Waarom kan ik verbannen worden op Discord?

  Gebruikers kunnen om verschillende redenen worden verbannen door serverbeheerders of de Discord-service:

  • Het organiseren van en deelnemen aan server raids
  • Herhaaldelijk de gebruiker targeten met ongevraagde verzoeken/berichten
  • Aanmaken van spam-accounts
  • Gedeelde toegang tot pornografie
  • Inhoud delen die in strijd is met auteursrechtwetten
  • Het promoten van zelfbeschadiging of zelfmoord
  • Onjuiste markering van NSFW-kanalen
  • Illegale activiteit
  • Wat is overvallen?

  Overvallen is technisch gezien in strijd met de servicevoorwaarden van Discord wanneer een gebruiker een grote hoeveelheid NSFW-inhoud (onveilig om mee te werken) in een SFW-kanaal (beveiligd) plaatst. Dit creëert ongemak voor de gebruikers op de server. Raiders kunnen uit voorzorg worden geblokkeerd en op de zwarte lijst van andere servers worden gezet.

  Als je de server hebt overvallen, zullen de servergebruikers bezwaar maken tegen het deblokkeren van je blokkering en kunnen ze je rapporteren aan Discord-medewerkers, en andere servers waarschuwen voor je aanval op de server. In dit geval moet u niet terugkeren naar deze server en mogelijk zelfs worden uitgesloten van Discord.

  • Wat als ik onterecht werd verbannen?

  Medewerkers weten de redenen waarom u van de Discord-server bent verbannen. U ziet deze redenen misschien niet voor uzelf. Maar je bent er zeker van dat je ten onrechte bent geblokkeerd: wanneer de eigenaar/beheerder/mod van de server zijn bevoegdheid misbruikt om iemand te verbannen die hij niet mag.

  Als je de blokkering op de Discord-server wilt opheffen, sluit je dan via je alternatieve account aan bij de DM van de moderator of serverbeheerder om een ​​Discord-ban-bezwaar in te dienen (schrijf het als een e-mail). Als je bezwaar wordt afgewezen, kun je niets anders doen dan bij je alternatieve account blijven of lid worden van een andere Discord-server.

  Top Articles
  Latest Posts
  Article information

  Author: Merrill Bechtelar CPA

  Last Updated: 29/07/2023

  Views: 5765

  Rating: 5 / 5 (70 voted)

  Reviews: 93% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Merrill Bechtelar CPA

  Birthday: 1996-05-19

  Address: Apt. 114 873 White Lodge, Libbyfurt, CA 93006

  Phone: +5983010455207

  Job: Legacy Representative

  Hobby: Blacksmithing, Urban exploration, Sudoku, Slacklining, Creative writing, Community, Letterboxing

  Introduction: My name is Merrill Bechtelar CPA, I am a clean, agreeable, glorious, magnificent, witty, enchanting, comfortable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.